Quy định nuôi động vật Chó, mèo, chim… tại An Lạc Green Symphony

Quy định nuôi động vật Chó, mèo, chim…  của Chủ đầu tư tại An Lạc Green Symphony

Quy định nuôi động vật Chó, mèo, chim...  của Chủ đầu tư tại An Lạc Green Symphony

Nuôi động vật

– Trong mọi trường hợp, Cư dân không được phép để chó, mèo, chim cảnh hay con vật khác mà mình nuôi phóng uế bừa bãi, gây mất trật tự và vệ sinh tại Nhà ở khác, tại hoặc xung quanh khu vực Tiện ích công cộng, Khu vực chung và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vật nuôi và mọi tổn thất do chúng gây ra.

– Cư dân không được nuôi hay giữ hay giấu bất kỳ con vật nào mà theo toàn quyền quyết định của Chủ đầu tư/Doanh nghiệp quản lý có thể làm ảnh hưởng đến mỹ quan chung, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự của Khu Nhà ở hay làm ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc an toàn hay sinh hoạt bình thường của Cư dân khác.

– Cư dân nuôi động vật phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn đối với vật nuôi như tiêm phòng đúng quy định, xích và/hoặc đeo rọ mõm khi để vật nuôi đi lại trong Khu vực chung, không để vật nuôi hay động vật không được giám sát và chưa có biện pháp bảo đảm an toàn di chuyển ngoài Khu vực riêng của Cư dân.