Bán Tầng 8 căn hộ 2 ngủ 3 ngủ Tòa A-B căn hộ chung cư Moonlight 1 An Lạc Green Symphony

Bán Tầng 8 căn hộ 2 ngủ 3 ngủ Tòa A-B căn hộ chung cư Moonlight 1 An Lạc Green Symphony, Vân Canh, Hoài Đức. Giá bán, tiến độ thanh toán trực tiếp Chủ đầu tư An Lạc

Tầng 8 căn hộ 2 ngủ 3 ngủ Tòa A-B căn hộ chung cư Moonlight 1 An Lạc Green Symphony
Tầng 8 căn hộ 2 ngủ 3 ngủ Tòa A-B căn hộ chung cư Moonlight 1 An Lạc Green Symphony

Quỹ căn hộ Tầng 8 độc quyền căn hộ chung cư 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ tòa A và Tòa A dự án Moonlight 1 An Lạc Green Symphony

Căn góc 03, căn hộ 3 phòng ngủ tòa A diện tích 95.19m2

Căn góc 04 view Hồ, căn hộ 3 phòng ngủ Tòa A,B diện tích 89.37m2

Căn hộ 05 view hồ, căn hộ 2 phòng ngủ Tòa A, B diện tích 71.92m2

Căn hộ 06 view Hồ, căn hộ 2 phòng ngủ Tòa A, B diện tích  72.39m2

Căn hộ 07 View Hồ, căn hộ 2 phòng ngủ Tòa A , B diện tích  79.74m2

Căn góc 08 view Hồ, căn hộ 3 phòng ngủ Tòa A, B diện tích 93,08m2

Căn hộ 09 ban công đông nam căn hộ 3 phòng ngủ Tòa A , B diện tích  6 95.12m2

Căn hộ 10 ban công đông nam căn hộ 2 phòng ngủ Tòa A, B diện tích  67.49m2

Căn hộ 11 ban công đông nam căn hộ 2 phòng ngủ Tòa A, B diện tích  80,29m2

Xem thêm chi tiết: https://anlacgreen-symphony.com.vn/moonlight-1.html

PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU TƯ AN LẠC GREEN SYMPHONY