BIỆT THỰ ĐƠN LẬP AN LẠC GREEN SYMPHONY VÂN CANH, HOÀI ĐỨC.

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP KHU ĐÔ THỊ AN LẠC GREEN SYMPHONY, VÂN CANH, HOÀI ĐỨC. GIÁ BÁN VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU BÁN HÀNG: 0919875966

biệt thự đơn lập An Lạc Green Symphony

biệt thự đơn lập An Lạc Green Symphony

Mặt bằng tầng 1 biệt thự đơn lập An Lạc Green Symphony
Mặt bằng tầng 1 biệt thự đơn lập An Lạc Green Symphony
Mặt bằng tầng 2 biệt thự đơn lập An Lạc Green Symphony
Mặt bằng tầng 2 biệt thự đơn lập An Lạc Green Symphony
Mặt bằng tầng 3 biệt thự đơn lập An Lạc Green Symphony
Mặt bằng tầng 3 biệt thự đơn lập An Lạc Green Symphony
Mặt bằng tầng mái biệt thự đơn lập An Lạc Green Symphony
Mặt bằng tầng mái biệt thự đơn lập An Lạc Green Symphony

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP AN LẠC GREEN SYMPHONY CÓ GIÁ BÁN TỪ 94 TRIỆU/M2, GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT, TIỀN ĐẤT VÀ TIỀN XÂY