Bán shophouse liền kề Phong Cầm 2 An Lạc Green Symphony

Bán shophouse liền kề Phong Cầm 2 An Lạc Green Symphony, shophouse mặt hướng chung cư, rất tiện cho thuê và kinh doanh, Giá bán, tiến độ thanh toán 0919875966

Bán shophouse liền kề Phong Cầm 2 An Lạc Green Symphony
Bán shophouse liền kề Phong Cầm 2 An Lạc Green Symphony

Bán shophouse liền kề C1-LK1 Phong Cầm 2, LK1-1X Hướng Chung cư, Hướng Tây Nam diện tích 123m2 giá thỏa thuận

Bán shophouse liền kề C1-LK2 Phong Cầm 2, LK2-1X, LK2-0X Hướng Chung cư, Hướng Tây Nam, diện tích 123m2 giá thỏa thuận

Bán shophouse liền kề C1-LK3 Phong Cầm 2, LK3-1X, LK3-0X Hướng Chung cư, Hướng Tây Nam, diện tích 123m2 giá thỏa thuận

Bán shophouse liền kề C1-LK4 Phong Cầm 2, LK4-1X, LK4-0X Hướng Chung cư, Hướng Tây Nam, diện tích 123m2 giá thỏa thuận

Bán shophouse liền kề C1-LK5 Phong Cầm 2, LK5-1X, LK5-0X Hướng Chung cư, Hướng Tây Nam, diện tích 123m2 giá thỏa thuận

Bán shophouse liền kề C1-LK56 Phong Cầm 2, LK6-1X, LK6-0X Hướng Chung cư, Hướng Tây Nam, diện tích 123m2 giá thỏa thuận

PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU TƯ AN LẠC GREEN SYMPHONY