Bảng tính dòng tiền biệt thự 139m2 An Lạc Green Symphony

Bảng tính dòng tiền biệt thự 139m2 An Lạc Green Symphony, Vân Canh, Hoài Đức: 3 phương án dòng tiền thông thường, hỗ trợ ngân hàng, thanh toán sớm 75% và 95%

Bảng tính dòng tiền biệt thự 139m2 An Lạc Green Symphony C1-Bt1-34

THÔNG TIN GIÁ BÁN, CHIẾT KHẤU TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ AN LẠC